Toepassingen
■ constructies
■ gevelbekleding
■ reclameborden
■ standbouw
■ luifels
■ luiken
■ dakoverstekken
■ boeiranden
■ in dakkapel
■ in kozijn
■ als buitendeur

Buitendeur

Supergarant® is een hoge kwaliteit Europese productie okoumé multiplex. Supergarant in deurmaat en Supergarant ALU zijn specifiek ontwikkeld voor toepassing als buitendeur (NEN-EN 636-3 en BRL 1705), afwerkingsklasse D (afwerking met dekkende verf).

Supergarant-ALU heeft op 6 mm van beide plaatoppervlakken 2 aluminium dampremmende lagen (0,3 mm) ter voorkoming van bovenmatig kromtrekken. Conform de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 0803, valt deze deurplaat, bij een dikte van 40 mm en een hoogte van 2500 mm, in klasse II. Dit betekent dat vervormingen van 0 tot 4 mm zijn toegestaan.

Bij juist gebruik – volgens onderstaande verwerkingsvoorschriften – is een uitgebreide garantie geldig. Download garantiecertificaat voor meer informatie (kader links).
Supergarant: 30 jaar tegen delamineren.
Supergarant ALU: 10 jaar tegen delamineren én bovenmatig kromtrekken.

Vuistregels:

Ten behoeve van een langere levensduur geldt voor alle plaatmateriaal dat gebruikt wordt in buiten -, beschermd buiten – of anderszins vochtige omstandigheden:

• Droog bewaren, droog verwerken.
• Gaps ALTIJD volledig dichten; eventueel dichtplamuren, anders vervalt de garantie.

Verwerken

Opslag (op de bouwplaats)

• Opslaan op een droge, geventileerde plaats.
• Horizontaal opslaan op een droge en vlakke ondergrond, op balkjes of een pallet, niet in contact met aarde.
• Hart-op-hart afstand balkjes is maximaal 60 cm.
• Indien er geen geschikte droge opslag op de bouwplaats aanwezig is, dan de platen minimaal éénmaal voorbehandelen en ze onder voldoende dekzeilen afdekken. Probeer de duur van deze wijze van opslag tot een minimum te beperken.
• Het is te allen tijde beter om de platen éénmaal voorbehandeld op de bouw aan te leveren.

• Platen die in het werk zijn aangebracht dienen altijd van tenminste één afwerklaag te zijn voorzien. Dit geldt voor het oppervlak aan de voorzijde van de plaat en rondom voor de plaatranden.

Frezen in het oppervlak

Indien er gefreesd wordt in het oppervlak kan er meer spanning ontstaan in de plaat en wordt de kans op kromtrekken groter. Om deze reden wordt er bij platen met een gefreesd oppervlak geen garantie verleend tegen kromtrekken, maar de garantie tegen delamineren blijft bestaan. De vochtindringing in een gefreesd oppervlak vindt op een andere wijze plaats waardoor er eerder zwellingen in het oppervlak kunnen ontstaan die esthetisch niet fraai zijn. Dit heeft echter geen invloed op delamineren. In de loop van de tijd zullen de zwellingen iets verminderen, doordat het vocht zich meer verdeelt in de plaat. Indien het toch gewenst is om freeswerk in het oppervlak aan te brengen, adviseren we om na het aanbrengen hiervan dit freeswerk af te werken met IP-randsealer, zodanig dat een geheel gesloten en gladde profilering ontstaat, om overmatig zwellen bij gaps en van overlaps zoveel mogelijk tegen te gaan.

Openingen frezen

Brief- en glasopeningen in de deurplaat moeten op dezelfde manier behandeld worden als de randafwerking van de deur.

Randafwerking vóór montage

• De randen moeten gesloten zijn voordat het deurpaneel wordt gemonteerd. Er mogen absoluut geen gaps blijven bestaan.
• Vul eventuele gaatjes (‘gaps’) in de randen met een niet-krimpend, overschilderbaar en voor de toepassing geschikt vulmiddel.
• Zorg ook dat er geen vochtindringing kan plaatsvinden via boor- en schroefgaten (bijv. bij het hang- en sluitwerk)
• Rond de randen af met minimaal R3, hierdoor dekt de verf- of laklaag in gelijke laagdikte.
• Verwijder schuurstof en werk de randen af met een speciaal hiervoor ontwikkeld product (grijze IP-randsealer). Breng dit op volgens voorschrift van de fabrikant. Om voldoende laagdikte (minimaal 120μ) te verkrijgen heeft het gebruik van een kwast hierbij de voorkeur.
• Zorg ook dat er jaarlijks voor voldoende onderhoud aan de afgewerkte randen gezorgd wordt.
• De zijkanten van Supergarant moeten na het hangen van de deur altijd goed bereikbaar blijven met de verfkwast. De onderkant van de deur altijd iets “arm” schaven, ter bevordering van de waterafvoer. Let er op dat de onderzijde van de deur volledig afgewerkt is vóórdat deze afgehangen wordt. Het gebruik van een weldorpel wordt aangeraden.

Afwerking oppervlak deur

De dikte van het verfsysteem op basis van acrylaat, alkyd of highsolid in deze toepassing wordt op een minimale droge laagdikte van 100 μ gesteld, aan te brengen in 2 à 3 lagen rondom.
• Werk schroefgaten altijd onmiddellijk af met een niet-krimpend, overschilderbaar en voor de toepassing geschikt vulmiddel.
• Rondom goed afwerken: schuren, ontvetten, daarna schilderen.
• Supergarant en Supergarant ALU afwerken met een dekkend, vochtregulerend verfsysteem. De minimale droge laagdikte van de grondlaag bedraagt 100 μ rondom aangebracht in 2 lagen voor coatings die voldoen aan de BRL 0814 of rondom een laagdikte overeenkomstig het KOMO® attest-met-productcertificaat van de verfleverancier (volgens de BRL 0817).
• Aflaklaag van minimaal 50 μ droge laagdikte, aan te brengen in 2 lagen rondom.
• Voor de afwerking van KOMO-gecertificeerde toepassingen gelden de richtlijnen in de SKH publicaties 07-01 en 04-01.
• Laat uw verfleverancier u adviseren over de keuze van het juiste verfsysteem en de verwerking hiervan.

Onderhoud

Zowel het plaatoppervlak als de randen van Supergarant behoren met regelmaat te worden onderhouden. Het verdient aanbeveling dit onderhoud door een vakkundig schilder te laten uitvoeren. Volg hierbij de verwerkingsvoorschriften van uw verfleverancier op. Tevens verdient het aanbeveling om het toegepaste Supergarant regelmatig op beschadigingen en overmatige slijtage van de verflaag te controleren.

Het opvolgen van deze verwerkingsadviezen is een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor de garantie.

Vlak en droog opslaan.Droog en vlak opslaan
Voorboren en verzinken.Voorboren en verzinken
Afronden voor betere verfhechting Afronden van de hoeken voor betere verfhechting
Weldorpel aan buitenzijde aanbrengen Weldorpel aan buitenzijde deur