Toepassingen
■ constructies
■ gevelbekleding
■ reclameborden
■ standbouw
■ luifels
■ luiken
■ dakoverstekken
■ boeiranden
■ in dakkapel
■ in kozijn
■ als buitendeur

Buitentoepassingen

Supergarant® is een hoge kwaliteit Europese productie van okoumé multiplex.

Alle Supergarant-uitvoeringen zijn geschikt voor buitentoepassing. Toepassingen zijn o.a. verwerking in de gevel, zoals luifels, boeiboorden, dakoverstekken, dakkappel, luik, in kozijn, als buitendeur, enzovoort. En uiteraard voor gebruik binnen of beschut buiten. Bij juist gebruik – volgens de verwerkingsvoorschriften – geldt een garantie van 30 jaar tegen delamineren.

Supergarant multiplex is geschikt voor buitentoepassing volgens NEN-EN 636-3.

Blank Supergarant (met okoumé of mahonie dekfineren) voldoet volgens BRL-norm 1705 aan toepassing buiten, klasse D (geschikt voor dekkende afwerking buiten), gebruiksgebied 1-2-3-6-9-11. Dat betekent dat een afwerking met dekkende verf nodig is.

Schilderklaar Supergarant (gegrond of met paintfilm) voldoet volgens BRL-norm 1705 aan buitentoepassing, klasse B, F en J (is reeds voorzien van een afwerklaag en geschikt voor binnen, beschut binnen en buiten). Schilderklaar heeft voordelen. Door de dikke primer op de voorzijde is onmiddellijk afwerken in het werk niet nodig.

Vuistregels:

Ten behoeve van een langere levensduur geldt voor alle multiplex dat gebruikt wordt in buiten -, beschermd buiten – of anderszins vochtige omstandigheden:

• Droog bewaren, droog verwerken.
• Gaps ALTIJD volledig dichten; eventueel dichtplamuren, anders vervalt de garantie.

Verwerken

Opslag (op de bouwplaats)

• Opslaan op een droge, geventileerde plaats.
• Horizontaal opslaan op een droge en vlakke ondergrond, op balkjes of een pallet, niet in contact met aarde.
• Hart-op-hart afstand balkjes is maximaal 60 cm.

Zagen

• Handzaag: gebruik een scherp, fijngetand zaagblad met minimaal 7 tanden per 25 mm.
• Cirkelzaag: gebruik een scherp, fijngetand hardmetalen zaagblad, laat de zaagtanden 10 à 15 mm door het plaatoppervlak steken.
• Een slechte ondersteuning vergroot de kans op een slechte zaagsnede. Borg de plaat tijdens het zagen daarom goed.

Onzichtbare montage

Vanwege de vele mogelijke combinaties van montagesystemen en plaatmaterialen valt hier geen eenduidig advies over te geven.
Vraag uw leverancier om het juiste montagesysteem voor uw specifieke project.
Onzichtbare montage met constructielijm (vast): Voor adviezen hieromtrent verwijzen wij u naar de fabrikant van de lijm.

Zichtbare montage

• Gebruik RVS-schroeven (evt. spijkers en nieten). Schroeven bieden een hoge trekvastheid.
• Schroefgaten in de plaat voorboren met een diameter gelijk aan de steel van de schroef. Vervolgens met een verzink- of soevereinboor de schroefkop verzinken.
• Werk schroefgaten na montage altijd onmiddellijk af met een niet-krimpend, overschilderbaar en voor de toepassing geschikt vulmiddel.
• Handmatig nagelen wordt afgeraden i.v.m. mogelijke beschadigingen aan het oppervlak.

Schroefafstanden bij triplex
• Bij plaatdikten tot 12 mm: 40 cm afstand houden.
• Bij plaatdikten vanaf 12 mm: 60 cm afstand houden.
• Hoeken: 15 mm uit de hoek afstand houden.
• Randen: 10 mm uit de rand afstand houden.
• In geval van spijkers/nieten de onderlinge afstanden met 50% verminderen.

Lengte bevestigingsmiddelen
• Schroeven: 2.5 x de plaatdikte.
• Spijkers: 3 tot 4 x de plaatdikte.

4-zijdige ondersteuning1 2-zijdige ondersteuning1
Dikte Maximale regelafstand Dikte Maximale regelafstand
10 mm 0,71 m2 1250 x 570 mm 10 mm 500 mm
12 mm 1,08 m2 1250 x 860 mm 12 mm 600 mm
15 mm 1,44 m2 1250 x 1155 mm 15 mm 700 mm
18 mm 2,29 m2 1250 x 1835 mm 18 mm 800 mm

1In deze tabellen is uitgegaan van de berekening volgens NEN 6702; een maximale doorbuiging gelijk aan de ondersteuningsafstand/200, een verticale toepassing op een hoogte van maximaal 10 meter of een horizontale toepassing op een hoogte van maximaal 7 meter.

Verwerking aan de gevel

Ventilatie en dilatatie
• Zorg voor ventilatie! Maak een regelwerk achter de platen zodat minimaal 20 mm ruimte ontstaat voor ventilatie.
• Breng regelwerk verticaal aan. Gebruik wanneer dit niet kan een dubbel regelwerk van verticaal achterhout met daarop horizontaal regelwerk. Gebruik bij houten regelwerk hout met duurzaamheidsklasse 1 of 2, of anders verduurzaamd hout.
• Zorg voor voldoende ventilatie aan boven én onderzijde van het geveldeel, zie fig. 1.
• Een binnen-buitentoepassing dient de volgende opbouw te hebben (fig.1):
– binnenbeplating
– isolatie
– dampremmer
– ventilatieruimte
– Supergarant
Het bovenste paneel dient aan de bovenzijde afgeschermd te worden.
• Zorg altijd voor een tussenruimte tussen de platen van 10 mm. Dit geldt ook voor de aansluiting met andere bouwdelen, bijvoorbeeld kozijnen.
Door deze dilatatie kunnen de randen eenvoudig worden onderhouden en hebben de platen ruimte om iets te werken.
• Panelen mogen nooit in verstek worden verbonden. Correcte hoekoplossingen waarbij rekening gehouden is met dilatatie ziet u in figuur 2.

Randafwerking vóór montage

• De randen moeten gesloten zijn voordat de panelen worden gemonteerd.
• Rond de randen af met minimaal R3, hierdoor dekt de verf- of laklaag in gelijke laagdikte (zie fig. 3).
• Schuin de randen aan de onderkant af, hierdoor wordt vocht weggevoerd naar de buitenkant en krijgt het geen kans in de verbinding te kruipen (zie figuur 4).
• Vul eventuele gaatjes (‘gaps’) in de randen met een niet-krimpend, overschilderbaar en voor de toepassing geschikt vulmiddel.
• Verwijder schuurstof en werk de randen af met een speciaal hiervoor ontwikkeld product. Breng dit op volgens voorschrift van de fabrikant. Om voldoende laagdikte (minimaal 100μ) te verkrijgen heeft het gebruik van een kwast hierbij de voorkeur. Voor plaatmateriaal in de gevel wordt een randafdichting met PVAc-lijm met harder in minimaal 2 lagen en een droge laagdikte van minimaal 200 μ aangeraden.

Afwerking buiten

De dikte van het verfsysteem op basis van acrylaat, alkyd of highsolid in deze toepassing wordt op een minimale droge laagdikte van 100 μ gesteld, aan te brengen in 2 à 3 lagen rondom.
• Werk schroefgaten altijd onmiddellijk af met een niet-krimpend, overschilderbaar en voor de toepassing geschikt vulmiddel.
• Rondom goed afwerken: schuren, ontvetten, daarna schilderen.
• Supergarant, Supergarant mahonie en Supergarant ALU afwerken met een dekkend, vochtregulerend verfsysteem. De minimale droge laagdikte van de grondlaag bedraagt 100 μ rondom aangebracht in 2 lagen voor coatings die voldoen aan de BRL 0814 of rondom een laagdikte overeenkomstig het KOMO® attest-met-productcertificaat van de verfleverancier (volgens de BRL 0817).
• Supergarant gegrond en Supergarant paint hebben een grondverflaag (140/80μ) c.q. paintfilm. U kunt daarom volstaan met minder verf.
• Aflaklaag van minimaal 50 μ droge laagdikte, aan te brengen in 2 lagen rondom.
• Voor de afwerking van KOMO-gecertificeerde toepassingen gelden de richtlijnen in de SKH publicaties 07-01 en 04-01.
• Laat uw verfleverancier u adviseren over de keuze van het juiste verfsysteem en de verwerking hiervan.

Onderhoud

Zowel het plaatoppervlak als de randen van Supergarant behoren met regelmaat te worden onderhouden. Het verdient aanbeveling dit onderhoud door een vakkundig schilder te laten uitvoeren. Volg hierbij de verwerkingsvoorschriften van uw verfleverancier op. Tevens verdient het aanbeveling om het toegepaste Supergarant regelmatig op beschadigingen en overmatige slijtage van de verflaag te controleren.

Het opvolgen van deze verwerkingsadviezen is een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor de garantie.

Vlak en droog opslaan.Droog en vlak opslaan
Voorboren en verzinken.Voorboren en verzinken
Figuur 1. Luchtspouw voor ventilatieLuchtspouw t.b.v. ventileren en dilateren
Figuur 2a. HoekdetailBuitenhoek detail 1
Figuur 2b. HoekdetailBuitenhoek detail 2
Figuur 2c. HoekdetailBuitenhoek detail 3
Figuur 3. Afronden van de hoeken voor betere verfhechting
Figuur 4. Afschuinen voor betere waterafvoer