Toepassingen
■ constructies
■ gevelbekleding
■ reclameborden
■ standbouw
■ luifels
■ luiken
■ dakoverstekken
■ boeiranden
■ in dakkapel
■ in kozijn
■ als buitendeur

Disclaimer

Bij het samenstellen en onderhouden van de website wordt grote zorgvuldigheid betracht. Hierbij is gebruik gemaakt van bronnen en informatie die betrouwbaar geacht worden. Informatie die via derden is aangereikt, is voor zover mogelijk beoordeeld op redelijkheid, juistheid en actualiteit. Desondanks kan het voorkomen dat door ontwikkelingen in de markt gegevens niet geheel correct, volledig of actueel zijn. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden in de disclaimer. De geboden informatie is bedoeld ter voorbereiding en aanvulling op deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. International Plywood BV wijst derhalve iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. International Plywood behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Er kan geen enkele vorm van licentie worden verkregen met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van International Plywood, de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op deze website en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Privacy-verklaring:
International Plywood BV (IP) maakt alleen gebruik van uw e-mailadres om contact met u te zoeken over de offerte-aanvraag.
Als u uw e-mailadres achterlaat bij het opvragen van een offerte c.q. prijsopgave en u bent géén klant van IP, dan zullen wij uw e-mailadres alléén gebruiken om contact met u te zoeken over die offerte-aanvraag. De wet regelt dat wij u alleen op de hoogte mogen houden van speciale aanbiedingen en productverbeteringen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. International Plywood BV heeft respect voor uw privacy en zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken.